În structura teritorial-administrativă, comuna Gălăuţaş cuprinde opt localităţi: Gălăuţaş - reşedinţă de comună, Plopiş, Toleşeni, Nuţeni, Gălăuţaş-Pârâu, Dealu Armanului, Zăpodea si Preluca. Aşezarea teritorială a comunei Gălăuţaş ocupă zona nord vestică a depresiunii Giurgeului. De asemenea, trebuie menționat faptul că Gălăuțaș face parte din Microregiunea Giurgeului, împreună cu alte comune din judeţ. Principala cale de comunicaţie a comunei Gălăuţaş este drumul naţional DN 12, ce traversează comuna în partea estică. Limita administrativă a comunei se întinde spre sud vest aproximativ 7 – 8 km de la valea Mureşului spre Munţii Gurghiului pe văile afluenţilor râului Mureş. La est comuna se întinde până la râul Mureş. Cele mai apropiate centre urbane sunt Municipiile Topliţa, la 10 km spre nord, şi Gheorgheni, la 23 km spre sud.
Localitatea a avut mai multe denumiri de-a lungul timpului: Galótzás, Galócza, Galóczás, iar după anul 1918 Gălăuţaş (Galóczás in limba maghiară). Istoricul comunei Gălăuţaş este strâns legat de istoricul dezvoltării industriei forestiere de pe valea superioară a Mureşului. Din descrierile rămase, se ştie că o parte a populaţiei moldovene venite aici in jurul anului 1700 se ocupa cu exploatarea lemnului din Munţii Giurgeului; sub formă de plute, lemnul era trimis pe valea Bistricioarei spre Galaţi, de unde lua drumul Constantinopolului. Cererile tot mai mari ale turcilor au determinat un aflux al populaţiei din împrejurimile Galaţiului de Bistriţa, spre regiunile muntoase ale acestor ţinuturi. Mai târziu, ridicându-se valoarea lemnului, fiind căutat pentru regiunile mai îndepărtate din partea inferioară a Mureşului, începe exploatarea pădurilor din împrejurimile Topliţei si Gheorghenilor.
Flora este formată din păduri de răşinoase, elementele dominante fiind bradul şi molidul întrerupte de pajişti montane secundare şi din păduri de amestec de fag şi molid. Fauna este şi ea variată ca în toate pădurile montane ale ţării. Dintre animalele cele mai des întâlnite sunt: lupul, cerbul carpatin, mistreţul, ursul carpatin, vulpea, veveriţa, bursucul, dihorul, iepurele etc. Apele pârâurilor sunt populate de păstrăv, boiştean şi ştiucă, aceasta din urmă atrăgând practicarea pescuitului. Dintre păsări amintim: cocoşul de munte, cucul, corbul etc. De asemenea, în comună trăiesc numeroase specii de reptile, precum vipera şi şopârla de munte.
Așezările tradiționale și obiceiurile care se păstrează în această comună de sute de ani merită să fie promovate. Peisaje și oameni minunați vă așteaptă.

Website

Dani Szilvási
Webdesign, Photo Editing
Admin Galautas Facebook Page

Rugina Dorel
Content, Photography
Admin Galautas Facebook Page

Our Team / Echipa Galautas

Visit and Like our Facebook page
Viziteaza pagina noastra de Facebook

We kindly invite you to Visit and Like our Facebook page.

You will find more photos and videos about life and people of this wonderful place.

Folow and Subscrbe our Youtube Channel.


Multe fotografii, filmari si informatii despre locurile, oamenii si obiceiurile de pe aceste meleaguri.

Urmati-ne si Abonati-va pe Canalul Youtube.

2,2k
Likes

now!